© 2018 Imedim Kft. Minden jog fenntartva!

Rólunk

IMEDIM KFT.
Eszter    egyben    a    cég    egyik    megálmodója    és    megvalósítója,    a kezdetektől   édesanyja,   Zsuzsánna   kísérte   végig.   Gépészmérnöki és    egészségügyi    mérnöki    diplomát    szerzett,    majd    a    Budapesti Műszaki   és   Gazdaságtudományi   Egyetem   Gépészmérnöki   Karán szerezte      meg      doktori      fokozatát      2008-ban.      Ezt      követően adjunktusként   tevékenykedett   egészen   2015-ig.   Kiváló   szakmai   és pedagógiai   képességeit   mi   sem   bizonyítja   jobban,   mint   a   közel negyven   tudományos   diákköri   dolgozat   születése   lelkes   hallgatói által.     Tudását     remek     szakértelemmel     és     vidámsággal     képes átadni,   megannyi   tanítványából   nevelt   szakmája   iránt   elhivatott mérnököt,     kutatót.     2011-2014     között     Bolyai     János     Kutatási Ösztöndíjat   kapott.   Eszter   számára   mindig   nagy   örömet   okozott tanítványainak   sikere,   ezek   közül   talán   az   egyik   legjelentősebb   a rektori     különdíj     2014-ben.     Nemcsak     konferenciákon     tartott előadásokat,      hanem      a      Budapesti      Corvinus      Egyetemen      is vendégelőadóként,        hiszen        okleveles        mérnök-közgazdász végzettséggel    is    rendelkezik.    Közel    egy    évtizede    folyamatosan hazai/nemzetközi       pályázatok       vezetője       vagy       résztvevője. Szabadidejét a családjával és barátaival tölti, szívesen utazik.
Dr. Bognár Eszter Ügyvezető
Zsuzsánna   nemcsak   a   cég   egyik   alapító   tagja,   hanem   Eszter   és Márti   édesanyja   is.   Mérlegképes   könyveléssel   foglalkozik,   azonban Eszter   hatására   a   mérnöki   tevékenységek   iránti   érdeklődése   egyre erősebbé   vált.   Így   2018   februárjától   technikusi   feladatok   ellátása mellett   kerülhet   közelebb   a   kutatás-fejlesztéshez.   Szabadidejében szintén    szívesen    tölti    az    idejét    a    családjával,    közös    utazások szervezőjeként    keresi    a    lehetőségeket,    hogy    minél    több    helyet felfedezzenek. A városnézés mellett nagyon szeret még olvasni.
Süllei Zsuzsánna Ügyvezető
Bognár Márta Okleveles közgazdász
Márta   közgazdászként   és   mérlegképes   könyvelőként   végzett,   és nővére,    Eszter    mellett    volt    lehetősége    beletekinteni    az    orvosi- mérnöki    tudományba    is,    így    2018.    februárjától    Ő    is    tagja    lett ennek   a   csapatnak.   Nagyon   örül   neki,   hogy   a   gyesről   visszatérve egy    ilyen    érdekes    területen    dolgozhat.    Szabadidejében    szeret utazni,   kirándulni,   kisfiával   játszótérre   járni   és   ha   ideje   engedi, finom süteményeket sütni.
Dr. Pelyhe Liza Kutató-fejlesztő mérnök
A    fejlesztőmérnökként    dolgozó    Liza    2009    nyarán    találkozott Eszterrel   a   BME   egyik   pince   laborjában.   Barátságuk   még   azon   a héten   megpecsételődött,   és   közös   munkájuk   is   még   abban   évben elindult     orvostechnika     témakörben.     Az     évek     múlásával     Liza megszerezte    az    egészségügyi    mérnök    MSc    diplomáját    (BME, 2011)   a   biológus   MSc   diplomája   (ELTE,   2008)   mellé,   majd   Eszter doktoranduszaként   gépészmérnök   PhD   fokozatot   szerzett   (BME, 2015).   9   közös   évvel   a   hátuk   mögött   egyértelmű   volt   Lizának   az Imedim    Kft-hez    való    csatlakozása    2018    februárjában.    Liza    a munka   mellett   napi   rendszerességgel   terepfut,   vagy   HIIT   edzést végez,   megalapozva   erőnlétét   egy   esetleges   versenyre.   Részt   vett már     Spartan     Race     extrém     akadályfutáson,     és     a     Berlin-i félmaratonon   is.   Hobbija   az   utazás   (amiből   kiemelendő   Kuba,   egy USA    road    trip    és    a    Transzszibériai    Expresszel    való    vonatút Moszkvától   a   Bajkál-tóig   megállva   a   köztes   nagyobb   városokban), és   a   koncertekre   járás   (kiemelendő:   The   Rolling   Stones:   1.   sor Róma;    Muse:    2.    sor    Wembley    Stadion;    OASIS    felbomlás    előtti egyik utolsó koncertje: Wembley Stadion).
Pogácsás Bettina Technikus
Betti     tanulmányai     során     találkozott     Eszterrel,     tudományos diákköri   munkára   jelentkezett   hozzá   orvostechnikai   témában.   Ez volt   az   első   lehetősége   kutatómunkába   bekapcsolódni,   melynek minden   percét   élvezte   és   eredményesen   teljesített.   Később   több kutatásban   is   lehetőséget   kapott   kibontakozni,   ezáltal   nemzetközi konferenciákon   is   szerepelt.   Hivatásának   érzi   az   orvosi-mérnöki tudományos   pályát.   Fontosnak   tartja,   hogy   munkájában   örömét lelje    és    új    dolgot    alkosson,    így    került    2018    februárjában    az Imedim   Kft-hez.   A   családias   munkakörnyezet   nemcsak   jókedvet, hanem   erőt   is   ad   neki.   Szabadidejében   aktívan   sportol,   szeret futni.   A   polefitnesst   napi   szinten   űzi,   versenyeken   is   szerepelt már.   Ha   teheti,   elutazik   valahová   túrázni,   kedvenc   helyszíne   erre Norvégia,   ahol   egy   évet   élt   is.   Szereti   a   természet   közelségét,   a hegyek      adta      boldogságot      átélni,      télen      síoktatóként      is megtalálható Ausztria lejtőin.
Dr. Ring György Kutató-fejlesztő mérnök
Gyuri   18   éves   kora   óta   ismeri   Esztert,   amikor   csoporttársak   és jó     barátok     lettek     az     egyetemen.     Együtt     szerezték     meg diplomájukat       is:       okleveles       gépész-,       majd       okleveles egészségügyi    mérnök.    2011-ben    tett    szert    PhD    fokozatra. Eszterrel   való   közös   szakmai   érdeklődésüket   mi   sem   bizonyítja jobban,      mint      2012-ben      egy      együttes      szabadalom      az orvostechnika       témakörében.       Ezt       megelőzően       számos publikációjuk     jelent     meg,     illetve     tudományos     diákköri     és konferenciai     díjakat     is     nyertek.     A     tudományos     fokozat megszerzése   után   is   több   projektben   dolgoztak   közösen,   így nagy   örömmel   csatlakozott   2018.   februárjában   az   Imedim   Kft- hez      kutató-fejlesztő      mérnökként,      ezzel      folytatva      közös tudományos pályafutásukat.
Versics Viktor Technikus
Versics    Viktor    és    Bognár    Eszter    ismeretsége    2005-re    nyúlik vissza   és   azóta   is   tart.   Útjaik   az   évek   folyamán   elváltak,   de 2018     februárjában     újra     egyesültek,     amikor     Viktor,     Eszter meghívására   csatlakozott   az   Imedim   Kft-hez,   hogy   támogassa a   projekt   munkálatait.   Viktor   rendszeresen   jár   külföldre,   nem ritkán    Oroszországba,    ezért    az    angol    mellett    aktív    orosz nyelvtudással     is     rendelkezik.     Viktor,     amikor     ideje     engedi, futással    kapcsolódik    ki.    Kétszer    is    részt    vett    Budapesten rendezett   félmaratonon,   amiket   (nem   elhanyagolható   idővel) másfél    óra    alatt    teljesített.    Nyáron,    ha    teheti    inkább    víz közelben   tartózkodik   és   deszkára,   vagyis   wakeboardra   pattan és úgy viseli el a nyári hőséget.
IMEDIM KFT.
© 2018 Imedim Kft. Minden jog fenntartva!

Rólunk

Dr. Bognár Eszter Ügyvezető
Eszter   egyben   a   cég   egyik   megálmodója   és   megvalósítója,   a kezdetektől          édesanyja,          Zsuzsánna          kísérte          végig. Gépészmérnöki    és    egészségügyi    mérnöki    diplomát    szerzett, majd    a    Budapesti    Műszaki    és    Gazdaságtudományi    Egyetem Gépészmérnöki    Karán    szerezte    meg    doktori    fokozatát    2008- ban.   Ezt   követően   adjunktusként   tevékenykedett   egészen   2015- ig.   Kiváló   szakmai   és   pedagógiai   képességeit   mi   sem   bizonyítja jobban,   mint   a   közel   negyven   tudományos   diákköri   dolgozat születése   lelkes   hallgatói   által.   Tudását   remek   szakértelemmel és   vidámsággal   képes   átadni,   megannyi   tanítványából   nevelt szakmája   iránt   elhivatott   mérnököt,   kutatót.   2011-2014   között Bolyai   János   Kutatási   Ösztöndíjat   kapott.   Eszter   számára   mindig nagy   örömet   okozott   tanítványainak   sikere,   ezek   közül   talán   az egyik    legjelentősebb    a    rektori    különdíj    2014-ben.    Nemcsak konferenciákon     tartott     előadásokat,     hanem     a     Budapesti Corvinus    Egyetemen    is    vendégelőadóként,    hiszen    okleveles mérnök-közgazdász    végzettséggel    is    rendelkezik.    Közel    egy évtizede    folyamatosan    hazai/nemzetközi    pályázatok    vezetője vagy   résztvevője.   Szabadidejét   a   családjával   és   barátaival   tölti, szívesen utazik.
Süllei Zsuzsánna Ügyvezető
Zsuzsánna   nemcsak   a   cég   egyik   alapító   tagja,   hanem   Eszter   és Márti     édesanyja     is.     Mérlegképes     könyveléssel     foglalkozik, azonban     Eszter     hatására     a     mérnöki     tevékenységek     iránti érdeklődése     egyre     erősebbé     vált.     Így     2018     februárjától technikusi     feladatok     ellátása     mellett     kerülhet     közelebb     a kutatás-fejlesztéshez.   Szabadidejében   szintén   szívesen   tölti   az idejét    a    családjával,    közös    utazások    szervezőjeként    keresi    a lehetőségeket,     hogy     minél     több     helyet     felfedezzenek.     A városnézés mellett nagyon szeret még olvasni.
Bognár Márta Okleveles közgazdász
Márta   közgazdászként   és   mérlegképes   könyvelőként   végzett,   és nővére,   Eszter   mellett   volt   lehetősége   beletekinteni   az   orvosi- mérnöki   tudományba   is,   így   2018.   februárjától   Ő   is   tagja   lett ennek   a   csapatnak.   Nagyon   örül   neki,   hogy   a   gyesről   visszatérve egy    ilyen    érdekes    területen    dolgozhat.    Szabadidejében    szeret utazni,   kirándulni,   kisfiával   játszótérre   járni   és   ha   ideje   engedi, finom süteményeket sütni.
Dr. Pelyhe Liza Kutató-fejlesztő mérnök
A    fejlesztőmérnökként    dolgozó    Liza    2009    nyarán    találkozott Eszterrel   a   BME   egyik   pince   laborjában.   Barátságuk   még   azon a   héten   megpecsételődött,   és   közös   munkájuk   is   még   abban évben   elindult   orvostechnika   témakörben.   Az   évek   múlásával Liza    megszerezte    az    egészségügyi    mérnök    MSc    diplomáját (BME,   2011)   a   biológus   MSc   diplomája   (ELTE,   2008)   mellé,   majd Eszter      doktoranduszaként      gépészmérnök      PhD      fokozatot szerzett   (BME,   2015).   9   közös   évvel   a   hátuk   mögött   egyértelmű volt     Lizának     az     Imedim     Kft-hez     való     csatlakozása     2018 februárjában.    Liza    a    munka    mellett    napi    rendszerességgel terepfut,   vagy   HIIT   edzést   végez,   megalapozva   erőnlétét   egy esetleges    versenyre.    Részt    vett    már    Spartan    Race    extrém akadályfutáson,    és    a    Berlin-i    félmaratonon    is.    Hobbija    az utazás    (amiből    kiemelendő    Kuba,    egy    USA    road    trip    és    a Transzszibériai   Expresszel   való   vonatút   Moszkvától   a   Bajkál- tóig   megállva   a   köztes   nagyobb   városokban),   és   a   koncertekre járás   (kiemelendő:   The   Rolling   Stones:   1.   sor   Róma;   Muse:   2. sor    Wembley    Stadion;    OASIS    felbomlás    előtti    egyik    utolsó koncertje: Wembley Stadion).
Pogácsás Bettina Technikus
Betti    tanulmányai    során    találkozott    Eszterrel,    tudományos diákköri   munkára   jelentkezett   hozzá   orvostechnikai   témában. Ez    volt    az    első    lehetősége    kutatómunkába    bekapcsolódni, melynek   minden   percét   élvezte   és   eredményesen   teljesített. Később   több   kutatásban   is   lehetőséget   kapott   kibontakozni, ezáltal    nemzetközi    konferenciákon    is    szerepelt.    Hivatásának érzi   az   orvosi-mérnöki   tudományos   pályát.   Fontosnak   tartja, hogy   munkájában   örömét   lelje   és   új   dolgot   alkosson,   így   került 2018      februárjában      az      Imedim      Kft-hez.      A      családias munkakörnyezet   nemcsak   jókedvet,   hanem   erőt   is   ad   neki. Szabadidejében    aktívan    sportol,    szeret    futni.    A    polefitnesst napi    szinten    űzi,    versenyeken    is    szerepelt    már.    Ha    teheti, elutazik    valahová    túrázni,    kedvenc    helyszíne    erre    Norvégia, ahol   egy   évet   élt   is.   Szereti   a   természet   közelségét,   a   hegyek adta    boldogságot    átélni,    télen    síoktatóként    is    megtalálható Ausztria lejtőin.
Dr. Ring György Kutató-fejlesztő mérnök
Gyuri   18   éves   kora   óta   ismeri   Esztert,   amikor   csoporttársak   és jó     barátok     lettek     az     egyetemen.     Együtt     szerezték     meg diplomájukat       is:       okleveles       gépész-,       majd       okleveles egészségügyi    mérnök.    2011-ben    tett    szert    PhD    fokozatra. Eszterrel     való     közös     szakmai     érdeklődésüket     mi     sem bizonyítja   jobban,   mint   2012-ben   egy   együttes   szabadalom   az orvostechnika       témakörében.       Ezt       megelőzően       számos publikációjuk    jelent    meg,    illetve    tudományos    diákköri    és konferenciai     díjakat     is     nyertek.     A     tudományos     fokozat megszerzése   után   is   több   projektben   dolgoztak   közösen,   így nagy   örömmel   csatlakozott   2018.   februárjában   az   Imedim   Kft- hez     kutató-fejlesztő     mérnökként,     ezzel     folytatva     közös tudományos pályafutásukat.
Versics Viktor Technikus
Versics    Viktor    és    Bognár    Eszter    ismeretsége    2005-re    nyúlik vissza   és   azóta   is   tart.   Útjaik   az   évek   folyamán   elváltak,   de   2018 februárjában       újra       egyesültek,       amikor       Viktor,       Eszter meghívására   csatlakozott   az   Imedim   Kft-hez,   hogy   támogassa   a projekt    munkálatait.    Viktor    rendszeresen    jár    külföldre,    nem ritkán     Oroszországba,     ezért     az     angol     mellett     aktív     orosz nyelvtudással     is     rendelkezik.     Viktor,     amikor     ideje     engedi, futással    kapcsolódik    ki.    Kétszer    is    részt    vett    Budapesten rendezett   félmaratonon,   amiket   (nem   elhanyagolható   idővel) másfél    óra    alatt    teljesített.    Nyáron,    ha    teheti    inkább    víz közelben   tartózkodik   és   deszkára,   vagyis   wakeboardra   pattan és úgy viseli el a nyári hőséget.