IMEDIM KFT.
© 2018 Imedim Kft. Minden jog fenntartva!

Kedvezményezett     

neve:     

PowerQuattro     

Egyesült     

Teljesítményelektronikai     

Zártkörűen     

Működő

Részvénytársaság,    

FERR-VÁZ    

Ipari    

Termelő    

Szolgáltató    

és    

Kereskedelmi    

Korlátolt    

Felelősségű

Társasággal, IMEDIM Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciuma

Projekt  

címe:  

Elektronikus  

terhelésekkel  

kialakított  

intelligens,  

energia  

hatékony  

mérőrendszerek  

és

teljesítményelektronikai eszközök hűtésére alkalmas hőcsöves hűtőrendszerek fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 499 951 636 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 64,71%

A IMEDIM Kft. részére megítélt támogatás összege: 93 680 028 Ft

Projekt  

tartalmának  

bemutatása:  

A  

projekt  

a  

Széchenyi  

2020  

program  

keretében  

valósul  

meg,  

ahol  

a

PowerQuattro  

Zrt.  

a  

VEKOP-2.1.1-15  

-  

Vállalatok  

K+F+I  

tevékenységének  

támogatása  

elnyert,  

499  

951

636  

Ft  

vissza  

nem  

térítendő  

uniós  

támogatás  

segítségével  

jutott  

fejlesztési  

forráshoz.  

A  

projekt  

másik

kettő   

konzorciumi   

tag   

közreműködésével   

valósul   

meg,   

nevezetesen   

a   

FERR-VÁZ   

Ipari   

Termelő

Szolgáltató   

és   

Kereskedelmi   

Korlátolt   

Felelősségű   

Társasággal   

és   

az   

IMEDIM   

Korlátolt   

Felelősségű

Társasággal.  

A  

fejlesztés  

eredményeként  

létrejövő  

mérőrendszer  

alkalmas  

lesz  

AC-AC,  

AC-DC,  

DC-DC,

DC-AC  

áramátalakítók  

bemérésére  

és  

vizsgálatára,  

melyek  

a  

hálózatból  

felvett  

energia  

mennyisége  

a

hagyományosan   

kialakított   

eljárásokhoz   

képest   

sokkal   

kisebb   

energiafelhasználást   

eredményez   

és

dinamikai   

tulajdonságaik   

alkalmasak   

különleges   

üzemállapotok   

szimulálására.   

   

A   

beruházásnak

köszönhetően 11 új K+F munkahely kerül kialakításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.

A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00050

IMEDIM KFT.
© 2018 Imedim Kft. Minden jog fenntartva!

Kedvezményezett              

neve:              

PowerQuattro              

Egyesült

Teljesítményelektronikai    

Zártkörűen    

Működő    

Részvénytársaság,

FERR-VÁZ    

Ipari    

Termelő    

Szolgáltató    

és    

Kereskedelmi    

Korlátolt

Felelősségű   

Társasággal,   

IMEDIM   

Korlátolt   

Felelősségű   

Társaság

konzorciuma

Projekt    

címe:    

Elektronikus    

terhelésekkel    

kialakított    

intelligens,

energia    

hatékony    

mérőrendszerek    

és    

teljesítményelektronikai

eszközök hűtésére alkalmas hőcsöves hűtőrendszerek fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 499 951 636 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 64,71%

A IMEDIM Kft. részére megítélt támogatás összege: 93 680 028 Ft

Projekt   

tartalmának   

bemutatása:   

A   

projekt   

a   

Széchenyi   

2020

program  

keretében  

valósul  

meg,  

ahol  

a  

PowerQuattro  

Zrt.  

a  

VEKOP-

2.1.1-15   

-   

Vállalatok   

K+F+I   

tevékenységének   

támogatása   

elnyert,

499  

951  

636  

Ft  

vissza  

nem  

térítendő  

uniós  

támogatás  

segítségével

jutott  

fejlesztési  

forráshoz.  

A  

projekt  

másik  

kettő  

konzorciumi  

tag

közreműködésével   

valósul   

meg,   

nevezetesen   

a   

FERR-VÁZ   

Ipari

Termelő     

Szolgáltató     

és     

Kereskedelmi     

Korlátolt     

Felelősségű

Társasággal   

és   

az   

IMEDIM   

Korlátolt   

Felelősségű   

Társasággal.   

A

fejlesztés  

eredményeként  

létrejövő  

mérőrendszer  

alkalmas  

lesz  

AC-

AC,     

AC-DC,     

DC-DC,     

DC-AC     

áramátalakítók     

bemérésére     

és

vizsgálatára,   

melyek   

a   

hálózatból   

felvett   

energia   

mennyisége   

a

hagyományosan    

kialakított    

eljárásokhoz    

képest    

sokkal    

kisebb

energiafelhasználást    

eredményez    

és    

dinamikai    

tulajdonságaik

alkalmasak      

különleges      

üzemállapotok      

szimulálására.      

      

A

beruházásnak     

köszönhetően     

11     

új     

K+F     

munkahely     

kerül

kialakításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.07.31.

A projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00050